Historie

De tot 1923 nog zelfstandige gemeente Doorwerth heeft twee gemeentelijke begraafterreinen gekend.

De oudste was gelegen op de Noordberg waar o.a. ook onbekende drenkelingen en terechtgestelden werden begraven. Deze heeft dienst gedaan tot ca. 1910 en was toen vol.

Wegens plaatsgebrek op de Noordberg is de gemeente Doorwerth ca. 1910-1912 overgegaan tot aanleg van een tweede begraafplaats aan de noordzijde van het bijbehorende Heelsum maar die aan de andere kant van Doorwerth lag, namelijk aan de noordoostzijde van de Sportlaan nabij het tegenwoordige sportpark.

Dit terrein is waarschijnlijk maar enkele decennia in gebruik geweest en na de samenvoeging van Doorwerth met de gemeente Renkum later gesloten en geheel ontruimd, net als die aan de Noordberg. Zie voor meer informatie: pag. 137 van Demoed: "Van een groene zoom aan een vaal kleed".

 

 

De begraafplaats "Doorwerth" is gelegen naast het eeuwenoude "Kerkje op de Heuvel" zoals dat in de regio wordt aangeduid. De kerk doet nog dienst en is in gebruik voor de Hervormde Gemeente (PKN) Heelsum-Kievitsdel. De begraafplaats is waarschijnlijk gesticht ca. 1890 eveneens als kerkelijke begraafplaats en diende als uitbreiding van de begraafruimte rondom de kerk van Heelsum.

Aanvankelijk werden uitsluitend leden van de kerk begraven.

Sinds 1995 wordt de begraafplaats beheerd door de Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth.

Voor die tijd is de begraafplaats meerdere keren van eigenaren gewisseld (waaronder de Vereniging Hendrick de Keyser) en kent daardoor, samen met de kerk, dan ook een geheel eigen geschiedenis. 

De oorspronkelijke grafnummering was gebaseerd op een klasse-aanduiding van acht vakken in totaal I t/m III gerekend vanaf de oude ingang (aan de oostzijde) en werd gevolgd door een letter per vak op het oudste deel en een dubbel nummer. De aanduiding I en II bestaat nog steeds, III is opgeheven.

Het nieuwere gedeelte kent een letter (A t/m F) als vakaanduiding met een volgnummer.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.