Welkom

De begraafplaats "Doorwerth" is gelegen naast het eeuwenoude "Kerkje op de Heuvel" in Heelsum, zoals dat in de regio wordt aangeduid. De kerk wordt beheerd door Stichting Kerkje op de Heuvel en kan gebruikt worden voor uitvaartplechtigheden. De beheerder kan u nadere informatie hieromtrent verschaffen. 

Sinds 1995 wordt de begraafplaats beheerd door Stichting Kerkelijke Begraafplaats "Doorwerth"

 

Voor deze begraafplaats geldt een Plaatselijke Beheersverordening, deze is gratis verkrijgbaar bij de beheerder (zie contact)

Hierin is onder andere beschreven de algemene bepalingen en specifieke bepalingen conform de Wet op de Lijkbezorging wat de rechten en plichten zijn als rechthebbende van een graf en de geldende tarieven.

Bij de beheerder kunt u terecht voor algemene informatie en inlichtingen over reglementen, grafrechten, huurtermijnen, tarieven, betalingen en afstandsverklaringen.

 

Bestuur:

Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door 4 personen, die allen als vrijwilliger deze bestuurlijke taken uitvoeren, en bestaat uit:

-voorzitter,

-secretaris,

-penningmeester en

-administrateur.

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.