Contact en route

TARIEVENLIJST per 1 januari 2023      
       
               
Tarieven voor de huur van een graf/urnenkelder/-nis:        
               
  Leden van de kerk 2) Niet leden Onbepaalde tijd      
    (verhoogd tarief) (zie art. 2, lid 1)      
      leden niet leden      
particulier graf/urnenkelder              
a. particulier graf ………………..     525,00  1.050,00                                              6.000,00    8.000,00 incl. afkoop alg. onderhoud
b. grafkelder ……………………  1.000,00  2.000,00                                            12.500,00  15.000,00 idem    
c. urnenkelder/-nis ………………     450,00     900,00                                              3.500,00    5.000,00 idem    
d. inschrijfkosten ………………..       30,00       60,00                                                   30,00         60,00 idem    
               
Opmerking:              
Voor elke verlenging met een periode van 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan 40% van de bedragen      
hierboven genoemd.      
               
Tarieven voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats:        
Periode 25 jaar 10 jaar onbepaalde tijd      
a. particulier graf ………………..  1.050,00     500,00 totaalbedrag (zie boven)      
b. grafkelder ……………………  1.050,00     500,00 idem      
c. particuliere urnenruimte ……….     575,00     275,00 idem      
               
Overige kosten:              
Recht tot begraven/bijzetten (inlage):            
a. voor alle lijken       500,00      
b. extra overdiepte voor 3 lijken bij de eerste inlage       220,00      
c. voor het bijzetten van een asbus 3)         95,00      
d. extra buiten kantooruren (ma. t/m vr. van 10.00 u. - 15.00 u.)       200,00      
e. naambordje         20,00      
               
As verstrooien op het strooiveld incl. administratiekosten         85,00      
Recht tot het opgraven van een lijk       950,00      
Recht voor het aanbrengen van een gedenkteken en/of beplanting         95,00      
Extra recht voor het bijzetten van een lijk in een bestaand graf wegens "schudden"        
na een in acht te nemen minimale wettelijke rustperiode van 10 jaar na de laatste bijzetting       165,00      
               
               
1) De eerste uitgifte van een graf/urnenkelder/-nis is altijd voor een termijn van 25 jaar.      
               
2) Met leden van de kerk wordt bedoeld: Leden van de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en      
    Leden van de Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp      
               
3) Voor het bijzetten van een asbus in een particulier graf wordt hetzelfde recht berekend als voor het      
     bijzetten van een asbus in een particuliere urnenkelder.      
               

Copyright © 2016. All Rights Reserved.